No Picture

World vs. World

februari 16, 2012 JoLj 3

Guild Wars 2 har bra PvE (Player versus Environment) och intensiv PvP (Player vs Player), men de erbjuder också enorma, öppna fältslag vars like ni […]

No Picture

De stolta Jotun

januari 25, 2012 JoLj 2

En gång härskare, en gång mäktigast i hela Shiverpeaks Mountains, de är Jotun! Jotun är de sista resterna av det storslagna släktet av jättar som […]