De äldre drakarnas inverkan

Medan vi som har förhandsköpt Guild Wars 2 njuter av vår fristad i Tyria innebär det inte att veckans lore upphör. Idag får vi veta mer om uppkomsten till Tyria idag; förhoppningsvis en tröst för er som får vänta till måndag/tisdag innan ert äventyr börjar.

Tyria är som sagt en värld i förändring med fortskridande konflikter som inte tillåter någon längre tid i fred. Hotet håller världen i ett järngrepp och det förflutna kan inte, får inte, glömmas. Det är forna hemligheter som uppdagas och träder fram ur de mörkaste tänkbara vrår. Världen skulle komma att förändras, och förvrängas, åter igen.

Från underjorden
Långt nere i marken, i Tyrias avgrund, vilade Primordus. År 1120 AE vaknade han till liv och underjorden svämmade över med hans undersåtar, the destroyers. Dessa förstörare trängde fram ur jordens yta på alla möjliga ställen och orsakade världsomspunnen kalabalik.

Flera raser som hade bosatt sig i underjorden fick fly undan Primordus pågående raserianfall. Asura flydde upp på land till Tarnished Coast. Skritterna, ett råttliknande folk, var däremot inte lika lyckade i sin flykt och därmed fick många sätta livet till.

Efter Primordus uppvaknande hade bollen satts i rullning; en efter en väcktes de övriga drakarna ur sin långa dvala.

Genom de snöklädda bergen
Härnäst var det Jormags tur att vakna, år 1165 AE. Från den nordligaste delen av Shiverpeaks rörde han sig söderut över landet. Platsen sattes i gungning och framkallade en oundviklig jordbävning som splittrade marken. Det isiga havet i norr flödade in i Shiverpeaks och förstörde hem åt både norns och kodans, ett isbjörnsliknande folk.

Norn, trots sitt innehav av styrka och mod, tvingades migrera söderut; de hade ingen chans mot Jormags undersåtar, the icebrood, som nu hade övertagit platsen som en gång var deras hem. Om de trotsade blev de själva en del av Jormags armé.

Nedanför ett sänkt land
Nedanför Orr, som har legat under vatten sedan händelserna vid Ascalons fall, låg Zhaitan och sov. Vid drakens uppvaknande år 1219 AE restes Orr ur havet. Marken skälvde och flodvågor dränkte kustområdena, däribland Lion’s Arch och Battle Isles.

De döda återuppstod i form av the risen. Skeppvraken kvarlämnade av undansköljda corsairs togs över av Zhaitan som i sin tur bemannade dessa med sin odöda besättning. Flottan sträckte sig från Orr till Ring of Fires stränder, vilket ledde till att vägen till Cantha skärmades av. Den som trotsade drakens storslagna här fick genast ansluta sig till den.

Ur havet
Det fanns en annan drake i havet – en drake som inte tilldelats något namn utan får bära smeknamnet Deep Sea Dragon. Ur närliggande floder och sjöar framkallade han skräckinjagande styggelser med tentakler. Drakens position är för nuvarande okänd.

Trots dess hänförande krafter med endast tillgång till vatten har draken inget större inflytande på Tyria. Dock har det talats om att sjövarelser, exempelvis krait och quaggan, ska ha drivits bort från haven av en viss undervattensdrake.

I form av ett massivt berg
1320 AE reste sig den sista draken, Kralkatorrik, från de norra delarna av Charr Homelands, som numera går under namnet Blood Legion Homelands, där den hade antagits vara ett massivt berg. Den flög söderut, tvärs över Ascalon där en rännil frambringades i förödelsens tecken; ett ärr som skulle komma att kallas Dragonbrand. Under färden hade ett hiskeligt åskväder ackompanjerat med svarta moln omgärdat drakens kropp. Allt i dess flygväg svärtades och kristalliserades. Draken landade till slut i Crystal Desert och avskiljde därmed Elona från Tyria.

Kralkatorrik liknas ofta vid en orkan eller sandstorm. Den har förmågan till att skapa båda och till och med förvandla sig själv till det sistnämnda.

De äldre drakarna
Dessa primitiva varelsers avsikter är okända. De kan liknas vid naturkatastrofer där de plöjer fram genom världens länder med hisnande kraft. Varje enskild drake har sitt eget skäl och tillvägagångssätt i hur de tillämpar sin förstörelse.

Primordus skulle ursprungligen vakna år 1078 AE men hans uppvaknande fördröjdes med två generationer vid den mäktiga generalens nederlag; den som kallas the Great Destroyer.

De äldre drakarna som har beskrivits ovan är långt farligare än något annat hot som Tyria någonsin har stått inför. Dessa uråldriga varelser, som har sovit i tusentals år, hade glömts bort av raserna som bevandrar världen. Nu, vid deras återkomst, skymtar en tid av ödeläggelse vid horisonten. Tidigare dispyter raserna emellan måste åtsidosättas och ersättas med ett samarbete för att kunna bekämpa dessa gemensamma fiender – detta hot mot Tyria.

Det är även här vi träder in i historien. Det är vårt uppdrag att lossa drakarnas strypgrepp kring Tyria.

Trivial fakta

  • Zhaitan kommer att vara huvudmotståndaren vid Guild Wars 2-releasen. Han kommer även närvara i en instans inuti Arah.
  • Drakarnas undersåtar är inte allierade utan bekämpar varandra också. Det finns teorier om att drakarna inte heller är allierade.

Källa: Guild Wars 2 Wiki

1 kommentar

1 Trackback / Pingback

  1. Guild Wars 2 Lore; De äldre drakarnas inverkan | Rader

Lämna en kommentar