Gudomar och skapare av Tyria – Del 1

Det är dags för ännu ett loreinlägg. Denna gång återgår vi till världens skapelse för att klargöra de olika rasernas roller i historien. Denna vecka tar vi upp en del av dvärgarnas och människornas härkomst samt deras gudars inverkan i kosmologin.

Planeten Tyria är, som skrivet, 11 000 år gammalt. Trots dess ålder är större delen av dess historia okänd – 7 000 år av tidlinjen är nämligen fortfarande ett mysterium. De äldre drakarna, som tidigare har berättats om, tillhör de första varelserna att bevandra planeten. Innan vi talar om människorna ska vi tala om dvärgar.

Dvärgarna

En gång i tiden befolkade dvärgarna Shiverpeak Mountains men tros nu vara utdöda. Ruinerna som skådas bland bergen är allt som finns kvar av deras rike. Dvärgar är korta och stubbiga. Männen bär ofta flätat skägg och hårsvall tillsammans med sin omsorgsfullt tillverkade rustning. De var kända för sin styrka och uthållighet.

Det stubbiga folkets avtryck

Långt innan människornas gudar anlände till Tyria påbörjades loggningen av historien av den store dvärgen, the Great Dwarf. Allt skrevs ner i en uråldrig bok, the Tome of the Rubicon, som synnerligen beskriver dvärgarnas tid på Tyria. I denna bok får läsarna ta del av förloppet om hur dvärgrasen smiddes av deras gud vid Anvil Rock, enligt legenderna den store dvärgens smedja. Detta är därför en plats som är väldigt helig för dvärgarna. Dvärgarna samlades i de norra och södra delarna av Shiverpeaks och formade nationen Deldrimor.

En utbrytargrupp under namnet Stone Summit formadesav Dagnar Stonepate, som var kusin till King Jalis. Dessa dvärgar var främlingsfientliga och ansåg sig vara den högre stående rasen avsedd för att regera över alla raser. Ett krig utkämpades i Shiverpeaks mellan de två dvärgraserna och kriget ändades inte förrän prins Rurik och hans folk hjälpte deldrimordvärgarna. Dagnar dödades och Sorrow’s Furnace, tillhållsplatsen för Stone Summit, förstördes.

Strax efter kriget med Stone Summit grävdes den uråldriga boken fram och översattes av en deldrimorpräst vid namn High Priest Alkar. Hans upptäckt innefattade att den store förstöraren skulle återvända en dag oavsett om dess namn uttalades eller ej, vars uttalande baserades på en tro om att en apokalyps skulle kunna framkallas genom uttalandet av den store förstörarens sanna namn, vilket Stone Summit försökte sig på år 1072 AE innan deras fall. Denna upptäckt medförde dvärgarnas genomgång av en ritual som innebar ett slut för deras ras som dödliga; de hade förvandlats från kött och blod till sten och var nu redo för att bekämpa förstörarna

Slaget mellan den store dvärgen och den store förstöraren, the Great Destroyer, är en av de betydande skildringarna i boken. Den store dvärgen stal förstörarens namn och förseglade det i boken, eller luntan. Det finns en spådom som påstår att vid den store förstörarens återkomst kommer den store dvärgen återvända för att bekämpa den.

När den store dvärgen lämnade Tyria en dag sägs det att han reste till storsmedjan, the Great Forge, som ligger i något som kallas the Rift. Smedjan är även en plats för dvärgarna som har lämnat jordelivet. I åratal har diverse klanledare hållit i möten vid bergsfoten, i Ice Tooth Cave, i hopp om fred och den store dvärgens återkomst. Denna mötesplats är ödslig idag.

Trots att den store dvärgen dyrkades som en gud är denna gudom mer som ett kollektivt medvetande. Ingen har någonsin skådat dvärgens fysiska form. Efter dvärgarnas fysiska förvandling ändrades även deras personligheter och uppgift här i livet. De drevs till att söka upp Primordus undersåtar och försvann ner i underjorden där de numera bor med uppgift att hålla undersåtarna borta från jordens yta.

Andra äldre raser

Förutom dvärgarnas historia förtäljer luntan om flera andra raser, däribland mursaat samt profeterna, the seers. Det finns historier om hur mursaat och the seers krigade mot varandra; anledningen till varför är däremot odokumenterad. Luntan är dock, om än inget ögonbrynshöjande, främst inriktad på dvärgarnas historia.

Dvärgarna är den enda kända rasen som tros ha kunskap kring de äldre drakarna med tanke på sina sammanträden med Jormag, Zhaitan samt the Great Destroyer. Däremot är mursaat och the seers av äldre härkomst, förekommande innan skrifterna i the Tome of Rubicon, och har därför möjligen också kunskap kring drakarna.

Mursaat

Detta folk, även kända som the Unseen Ones, Bringers of Wisdom, Eyes That Watch All och Silent Saviors of Kryta, är en människoliknande ras med trollkrafter. De har dessutom förmågan att gömma sig från andra som inte har välsignats med gudarnas syn.

Det finns lite skrivet om mursaat innan 1070 AE. Dock är det känt att dessa krigade med the seers innan the Tome of Rubicon skrevs. Folk från Kryta, som styrdes av White Mantle, trodde att mursaat var gudar.

Vid titanernas genomfart och kriget vid Kryta stupade många mursaat.

En trivial, men intressant, bit fakta är att Rata Sum är ett anagram till mursaat.

The seers

Liksom mursaat fanns the seers på Tyria långt innan mänskligheten. Denna ras utrotades av mursaat och endast utströdda ruiner skvallrar om deras forna existens.

Det sägs att the seers hjälpte till med att släppa ut titanerna. Om avsikten var av ondo är ännu oklart.

Källor
Guild Wars 2 Wiki
Guild Wars Wiki

2 Trackbacks / Pingbacks

  1. Nostalgitripp « Leah
  2. Guild Wars 2 Lore; Gudomar och skaparna av Tyria – Del 1 | Rader

Lämna en kommentar