Gudomar och skapare av Tyria – Del 2

Människornas sex gudar

Långt innan vår tid i Tyria bevandrades planeten av gudomar med enorma krafter, kunskap och magi. Människorna kallade dessa väsen för de gamla gudarna, the Old Gods alternativt the True Gods.

Dwayna

Med ett löfte om frälsning, en stillsam beslutsamhet, viskar gudinnan Dwayna till folket. Hon är en gudinna med helande krafter som symboliserar luft och liv. Hon framställs som en ung, lång och slank kvinna som reser sig över marken omgiven av fjäderförsedda vingar. Hon är de sex gudarnas ledare med skrifter av tidigast härkomst. De som dyrkar henne är helare som tror på jämställdhet med en önskan om att hjälpa både de rika och de fattiga.

Enligt de orrianska skriftrullarna var Dwayna den första av de sex gudarna att anlända till Tyria. Det var hon som bringade människorna hit i hopp om att förvandla världen till ett paradis för dess invånare. Hon är även mor till Grenth.

Balthazar

En gud som framkallar en känsla av att vilja ansluta sig till strid, utgör Balthazar krigets, eldens och utmaningens gudom. Som andra anländare till Tyria bar han med sig sin fars avhuggna huvud med sina två jakthundar, Temar och Tegon. Balthazar yrkade människorna till att deklarera krig med de andra raserna i avsikt att beslagta mark i tron om en överlägsen seger.

Hans halvbror, Menzies, förklarade krig mot Balthazar i Fissure of Woe, en plats fylld med slagfält och vrak, med avsikt att erhålla sin brors krafter. Utfallet av detta krig, eller om det fortfarande pågår, är okänt.

Balthazar förknippas ofta med ära, mod, vargar och jakthundar. Han framställs ofta tillsammans med ett tvåhandssvärd med sina jakthundar vid sina fötter.

Lyssa

Den kortlivade skönheten är en illusion som inte går att förringa. Lyssa är en skönhetsgudinna med två ansikten som symboliserar vatten och illusion, vilket medför en stark koppling till professionen mesmer. Ursprungligen är hon två tvillingar, Ilya och Lyss, som framställs som en sammanflätad enhet i en evig dans.

Lyssa anses vara skönheten personifierad och många unga män har sneglat på hennes avbildningar bara för att begeistras och dö av törst. Samtidigt som hon hänförde vissa skrämdes andra av hennes åsyn.

Ur en skrift från 45 BE finns följande att läsa om Lyssa:

And it was, that a stranger came to the village of Wren seeking shelter and employment. Though young in years, her body was stooped and twisted, her flesh eaten by disease. ”Ye have the mark of plague upon ye,” said the citizen named Gallrick. ”Leave this place lest you sicken our people.”

”I’ve lost my family and my home,” cried the desperate woman. ”Have you no heart?”

Yet each person, in turn, did look away.

Then from the crowd came a young woman, Sara. She looked upon the woman with pity. ”If you need help,” said Sara, ”I will give it.” And Sara did approach the gnarled, bent woman and did offer her a helping hand.

Then the sickened woman pulled from her body the robes of plague, revealing Herself to be the goddess Lyssa.

The people of Wren fell to their knees, begging Lyssa’s mercy. But lifting Sara gently, saith She, ”True beauty is measured not by appearance but by actions and deeds. Many have eyes, but few have seen. Of all here, you saw the beauty behind the illusion. And you alone shall be blessed with My gifts.”

Melandru

Vid åsynen av Melandru sköljs känslan av trötthet undan som om beskådaren föryngras av vårens omfamning. Livets vackra ting kom till liv vart hon än vandrade.

Melandru är naturens gudinna som symboliserar jord och tillväxt. Enligt charrs sägner var det Melandru som skapade Tyria. Detta är dock felaktigt med tanke på att hon var den tredje gudomen som anlände till världen. Hon är den äldste och visaste av dessa gudar och har för avsikt att bringa fred till världen tillsammans med Dwayna.

Hon framställs med en kvinnas överkropp och med en underkropp av trä. Hennes avbildningar sägs hela och släcka törsten hos dem som tjänstgör gudarna.

Quaggan, en amfibisk ras, dyrkar en gudinna under namnet Mellaggan. Melandru och Mellaggan är likställda med varandra.

Abaddon (ingår ej längre)

På grund av sin frikostighet som magidistribuerare är Abaddon, hemligheternas och vattnets gud, en av uppkomstmakarna till krigen mellan de olika raserna. De andra gudarna försökte begränsa användningen av magi genom bloodstones. Abaddon blev oense med de andra gudarna och förklarade krig mot dem. Trots sin styrka besegrades Abaddon och fängslades. Han befinner sig numera på en plats som kallas the Realm of Torment, kraftigt försvagad. Det var tack vare deta krig som gudarna lämnade Tyria.

Under Abaddons vistelse i denna realm har flera av hans undersåtar, däribland titanerna, flytt och initierat flertaliga katastrofer genom människans korruption.

Grenth

I Grenths ögon kan man beskåda sin egen död. Insikten i att allt har sin tid är oundviklig i hans närvaro.

Grenth är mörkrets gud. Ursprungligen var han en halvgud, son till Dwayna och en människa. Han innehar makt över dödligheten och domen. På den tiden kallades han isens och sorgens prins. Med hjälp av sju liemän försatte han Dhuum, dödens gud som regerade över Underworld, i ett sovande tillstånd och fängslade honom bakom dörrarna till Hall of Judgement.

250 år tillbaka förklarade Dhuums undersåtar krig mot Grenth i Underworld. Dhuum vaknade men återgick till sitt sovande tillstånd åter en gång. Utfallet av detta krig är ännu okänt.

Trots sitt mänskliga utseende bär Grenth ett huvud från en stupad best. Han ses ofta med undersåtar som kryper vid hans fötter med en stark önskan efter hans acceptans; hans följare är med andra ord ofta av det fanatiska slaget. Som dödens symbol är det många necromancers som dyrkar honom. Grenth förespråkar endast en varseblivning: världens sanning, precis som den är. Detta passar hans roll som domare för de döda och utgör honom till Lyssas motpart.

Kormir

Trots att Kormir förlorade sin syn vidgade hon sin drömsyn. Kormir var en sann krigare och ledare som agerade som ett ljus i mörkret. Hon offrade sitt liv för att andra skulle kunna erhålla en chans till att fullfölja sina egna.

Som gudinna över ordning, själ och sanning är Kormir ett nytillskott som framträdde vid Abaddons fall.

Som dödlig var Kormir ledare över Order of the Sunspears, en numera nedlagd organisation, vars uppgift var att beskydda Elona. Under sin tjänstgöring ledde hon bland annat Istan till krig mot Kourna. Under detta krig tillfångatogs hon av en av Abbadons undersåtar. Det var här hon förlorade sin syn.

Sunspears vände sig till gudarna för vägledning för att finna ett tillvägagångssätt för Abaddons fall. Kromir erhöll en gåva vars syfte hon inte förstod. Dock vid Abaddons fall riskerade hans makt att löpa amokk. Därmed förstod hon syftet och absorberade hans krafter och blev en gudinna. Hon håller till i Abaddons tidigare tillhållsplats, the Realm of Torment.

Gudarna skapade världen

Enligt sägner var det gudarna som skapade världen, formade landskapet och tillsatte liv i form av växter, djurliv och andra väsen. Andra påstår att gudarna agerade som skötare.

Tyria florerade vid gudarnas närvaro på planeten. Gudarna hade tjänare som hjälpte till med att sköta landskapet. Dessa skötare var en ormliknande ras som numera benämns som de bortglömda, the Forgotten. Deras uppgift var att sköta om, lära ut och värna om världens tillväxt och de kommande raserna.

Det dröjde inte länge förrän flera raser inhabiterade Tyria, däribland människorna. Deras roll kommer vi att fördjupa oss i mer nästa gång.

Källor
Guild Wars 2 Wiki
Guild Wars Wiki

2 kommentarer

Lämna en kommentar