Lion’s Arch

Lion’s Arch är en stad där alla raser eller nationer kan samlas och handla. Staden är inte skyldig sin lojalitet till någon ras utan står på egna ben,  på grund utav dess aktiva flotta, dess finansiella styrka och intelligenta ledare.

Lion’s Arch gick igenom flera förändringar under åren sedan dess dagar som huvudstad i Kryta, Guild Wars.  I dagens läge är det en fri stad. Staden förstördes av den äldre draken Zhaitan och ruinerna av Lion’s Arch utnyttjades som en hamn för fartyg. Lion’s Arch förvandlades långsamt  till en fristad för pirater, smugglare och andra oberoende fartyg.

Rather than tie the city’s architecture to any race – or to the original city’s structures – we wanted to give Lion’s Arch its own appearance in order to show that it is an independent state. Like other cities in the game, Lion’s Arch will have areas for festivals and holiday celebrations. Further, every service in the game will be available in Lion’s Arch; all trainers, storage access, merchants, crafters.

Källa: http://www.arena.net/blog/video-city-of-lions-arch

1 Trackback / Pingback

  1. En titt på Lion’s Arch | iPortal

Lämna en kommentar