Tyria idag

Remnants of the past lay scattered within forgotten lands, reminding those living of what their world has endured over the past thousand years. Those who seek to preserve this history know full well the power of this knowledge. An understanding of the past breeds an understanding of the present, as it is not uncommon in this world for long forgotten evils to arise once more and terrorize those that have ceased to remember.

Härmed inleds berättelserna om våra karaktärers förflutna. För att få en överblick över vad som ska förtäljas kommer vi i detta inlägg titta närmare på vad det är för värld vi kommer att möta när vi välkomnas in i Guild Wars 2.

Världen där vi vandrar

Dagen vi äntrar Tyria är det år 1325 AE, där AE enligt den mouvelianska kalendern står för After the Exodus. Exodus kallas händelsen då gudarna antas ha lämnat Tyria för all framtid vilket gör detta till en tideräkning som människorna är upphovsmakare av.

Tyria är en typisk fantasivärld med forntidens vapenklingor och magi med ett inslag av steampunk i form av skjutvapen och teknologi. Planeten Tyria är, liksom jorden, sfärisk i sin utformning med en måne och en sol till sitt förfogande. Den beräknas vara kring 11 000 år gammal. Det är inte den enda planeten i universum men det är den enda som vi spelare känner till och har tillgång till.

Enligt historien bringades människan till Tyria av de sex gudarna för tusentals år sedan från en avlägsen planet vilket ursprungligen gör dem till utomjordingar. Genom användandet av magi finns det folk som har besökt ursprungsplaneten; dock har vi som spelare aldrig kunnat besöka denna planet och vad som sträcker sig utanför Tyria är därför ännu ett mysterium.

Tyria delar många egenskaper med vår egen planet. Dygnscyklerna och årstiderna är desamma. Även klimattyperna, vegetationsområdena och landbiomerna är snarlika dem av vår värld.

Tyrias uppdelning

Världen Tyria är indelad i flera världsdelar varav tre är kända i nuläget: Tyria, med samma namn som världen, Elona samt Cantha. Dessa världsdelar har presenterats i Guild Wars varefter varje expansion har introducerats för dess äventyrare.

Den största världsdelen är Tyria och det är här vår vistelse äger rum. Vi återvänder strax hit efter att ha tittat lite närmare på de övriga två.

Elona, den gyllene solens land, är en tropisk plats som har inspirerats av Afrika. Elona är i sin tur indelad i tre nationer befolkade av människor: Istan, Kourna samt Vabbi. Dessa tre sträcker sig över den beboeliga arean. En plats som inte kan befolkas kallas för Desolation. Denna plats agerar som en barriär mellan Elona och Tyria i norr. Alla som försöker passera denna svavelaktiga ödemark går döden till mötes. Under den närmsta tiden har de odöda befolkat hela Elona vilket har stängt all kommunikation till denna världsdel.

Söder om Elona, tvärs över havet som kallas Unending Ocean, finns Cantha, drakimperiet; ett rike med östasiatiska influenser. Fyra regioner ryms på Canthas yta: Echovald Forest, Jade Sea, Kaineng City samt Shing Jea Island. Den mänskliga befolkningen har blomstrat; synnerligen i de norra regionerna. På grund av viss avlägsenhet har det uppstått ett slags främlingsfientlighet gentemot andra länder hos detta folk och därför kommunicerar Cantha inte heller med omvärlden.

Varken Elona eller Cantha kommer att vara tillgängliga vid release av Guild Wars 2. Under spelets gång kommer vi att bekanta oss med människor som en gång levde i någon av dessa världsdelar eller härstammar därifrån.

Världsdelen Tyria

Åter till Tyria; alltså den världsdel där vi kommer att spendera större delen av vår upplevelse den närmaste tiden. Förutom de fem spelbara raserna agerar denna plats även hem för flera andra raser. Varje spelbar ras har sitt eget territorium med tillhörande huvudstad.

Kryta

Människorna lever i Kryta. Det är ett frodigt land med lummiga skogar, gröna fält och höjder samt porlande bäckar. Från att ha varit ett folk med bred befolkningsyta har människorna pressats tillbaka från resten av kontinenten vilket gör Kryta till människans enda fristad.

Lion’s Arch var en gång huvudstaden men efter att en flodvåg slagit ut staden återuppbyggdes den av pirater som gjorde staden till en fristat, därav uppkomsten av den nya huvudstaden, Divinity’s Reach. Det är en massiv stad belägen i norra Kryta med mängder av människor från olika kulturer. Människorna brukade även bo i Ascalon, förbi Shiverpeak Mountains. Dock är denna plats numera ett hem åt charr, en ras som har varit i krig med människorna i hundratals år.

Ascalon

Charr är ett industraliserat folk som har genom sin envishet och erhållna magi förorenat detta vackra landskap som kallas Ascalon. Rester av människornas nederlag kan skådas från öst till väst där the Great Wall en gång sträckte sig för att hålla charr borta från landet. Från att ha varit ett land långt naturskönare än Kryta kämpar naturen med att slå rot i dessa skamfilade marker. Charr byggde sin huvudstad, Black Citadel, ovanpå en störtad människostad, Rin, som en exemplifiering av sin seger över människan.

Shiverpeaks

Shiverpeaks är en bergskedja som avgränsar Ascalon från resten av Tyria. Det är här norns bor. De i sin tur har flytt från Far Shiverpeaks i norr. Shiverpeaks är ett snöbeklätt land med ofantliga höjder och branta klippväggar som påminner mycket om det nordiska vinterklimatet. Trots deras nomadiska leverne har de en huvudstad, Hoelbrak, som är menad som en plats att återvända till för att dela historier om sina egna stordåd.

Tarnished Coast

Tarnished Coast är hem åt två av våra sista spelbara raser. Det är ett grönskande djungelområde med utströdda ruiner kvarlämnade av en okänd civilisation.

Sylvari föddes, eller snarare vaknade, ur drömmen för 25 år sedan genom ett träd som kallas Pale Tree. Detta träd ligger på östkusten. Även om många sylvari numera reser för att skaffa sig egna erfarenheter i världen är det denna plats som är deras hem. De lägst belägna delarna av trädet kallas för the Grove och utgör sylvarins huvudstad.

I västra delen av Tarnished Coast håller asura till. De har byggt en svävande pyramid mitt i djungeln som kallas Rata Sum, som agerar deras huvudstad. Här spenderar asuran sin tid med magiska golems och andra uppfinningar med liten medvetenhet kring hur omgivningen påverkas av deras påhittighet. Från början höll de till under jorden men blev bortdrivna från denna plats.

En värld i förändring

Åren har slitit på Tyria. Samtidigt som växterna täcker svedda marker i Ascalon och vattnet har dragit sig tillbaka från Lion’s Arch väntar nya äventyr bakom varje krön. Uråldriga platser under ytan trängs fram och öppnar dörrar till dolda hemligheter.

Det finns flera platser som har förändrats sedan Guild Wars. Dessa och anledningen till förändringarna kommer vi att få läsa mer om i nästa vecka där fokus flyttas till uppkomsten av dagens Tyria.

Källor
Wooden Potatoes: Guild Wars 2 Story Summary

Guild Wars 2 Wiki

Guild Wars Wiki

5 kommentarer

  1. Nästan ordagrant en nerskriven, översatt och förkortad version av WoodenPotatoes youtube-klipp ”Guild Wars 2 Lore: The World”.
    Kommer del 2, 3 osv också vara nerskrivna översättningar av hans tre följande klipp så kan ni lika gärna bara länka till videon i fråga.

  2. Hej Lars. Mycket/stammen i detta inlägg är plockat ifrån Wooden Potatoes material, därav källanvisningen längst ner i inlägget. Han har gjort ett fantastiskt jobb med introduktionen i sin video och jag ansåg att det var en bra punkt att börja med för den som kanske hellre läser loren på svenska, även om det blev väldigt likt. Detta var första inlägget och till nästa gång kommer det finnas mer Ilsk och mindre WP. 😉

2 Trackbacks / Pingbacks

  1. Guild Wars 2 Lore; Tyria idag | Rader
  2. Guild Wars 2 Lore; Tyria idag : Rader

Lämna en kommentar